Vinstvarningen, ett kommunikativt hjälpmedel?

Vinstvarningen, ett kommunikativt hjälpmedel?

Jag har skrivit många gånger om vinstvarningar (se länkar nedan), och kanske framförallt om regelverket kring dessa. Elefanten i rummet vid de flesta av dessa diskussioner har alltid varit samma bolag.

Om ett bolag lämnar prognos blir det relativt tydligt att man måste vinstvarna om resultatet avviker för mycket. Tyvärr har just risken för att man måste vinstvarna gjort att många bolag avstår från att lämna prognos. Det innebär att majoriteten av alla börsnoterade bolag har att förhålla sig till generalklausulen i regelverket för emittenter där det bland annat står:

 

”Väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning

Om bolagets finansiella resultat eller ställning avviker på ett väsentligt sätt från vad som rimligen kan förväntas med ledning av den information som bolaget har offentliggjort tidigare ska bolaget offentliggöra information beträffande avvikelsen om denna bedöms vara av kurspåverkande natur.”

 

Det som många tagit fasta på tidigare, bland annat elefanten i rummet, är att man anser sig ha offentliggjort sådan information så att marknaden rimligen borde förstått varåt det barkade, så var tydligen inte fallet den här gången. För elefanten i rummet är naturligtvis Ericsson.

Ericsson har en historik av att leverera rapportöverraskningar, det vill säga avvikelser från marknadens förväntningar. Dessa har utfallit såväl åt det positiva som åt det negativa hållet. Den här gången gick det uppenbarligen inte, trots många svarta rubriker om varsel och nedläggningar, att använda sig av den retoriken. Frågan är om det är ett trendbrott eller om vinstvarningen används som ett kommunikativt hjälpmedel i en pågående kris.

Lex Ericsson

Innan Nasdaq ändrade regelverket för vinstvarningar fanns det en ”Lex Ericsson” som bolag kunde hänvisa till, det vill säga en praxis som sa att man egentligen inte behövde vinstvarna eftersom Ericsson aldrig gjorde det. I den digitaliserade värld vi lever i kommer förändrade marknadsförutsättningar att få genomslag allt snabbare, och då inte bara för bolag som Ericsson som kan sägas befinna sig i digitaliseringens epicentrum.  Att kunna ställa om och tidigt identifiera utmaningar och möjligheter kommer att bli en fråga om överlevnad. Ett resultat av detta borde bli att vinstvarningen inte längre bör ses som ett svaghetstecken som man väntar med tills det inte går längre utan blir ett sundhetstecken och visar på en handlingskraftig ledning och styrelse.

Denna vinstvarning kan bli en ny ”Lex Ericsson”, men frågan är om den skapar en praxis om att vänta in i det sista eller att det visar på handlingskraft. Vad tror du?

Tidigare om vinstvarningar:

Vinstvarningar – allt handlar om kommunikation

Vinstvarningar – hur blev det med det nya regelverket?

Har vi fått en ny(gammal) vinstvarningspraxis?

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: