Kvartalskapitalism – marknadens eller bolagens fel?

Kvartalskapitalism – marknadens eller bolagens fel?

Häromdagen skrev jag om “H&M’s minskade press- & analytikerkontakter, litet eller stort steg i fel riktning?” där jag tog upp riskerna med H&M’s beslut att inte längre hålla press- och analytikermöten vid rapportering av tre- och niomånadersresultatet. Ett av huvudskälen som H&M’s vd Karl-Johan Persson lyfte fram var aktiemarknadens kortsiktighet.blackrock-logo-white-on-black

Som ett brev på posten skulle man nästan kunna säga, publicerade business insider det brev som Larry Fink, vd för världens största investerare Black Rock,
skickade ut till vd:ar för bolag på S&P 500 samt större europeiska, sannolikt även H&M med andra ord.

Jag tycker att hans brev kan fungera som ett rättesnöre för såväl börsbolag som andra bolag som har kontakter med investerare. Vi har under årens lopp skrivit en hel del om aktiemarknadens kortsiktighet, exempelvis i ”För allas bästa, behåll kvartalsrapporterna”, där vi bland annat skrev ”…även om det naturligtvis finns kortsiktiga investerare är majoriteten långsiktiga och även om man är långsiktig vill man få sin bild bekräftad genom kvartalsvisa data.”

Några utvalda citat

Detta synsätt återspeglas i Larry Flinks brev, och nedan är några utvalda stycken som jag anser viktigast:

But one reason for investors’ short-term horizons is that companies have not sufficiently educated them about the ecosystems they are operating in, what their competitive threats are and how technology and other innovations are impacting their businesses.

Är det kanske så att bolagen själva underbygger kortsiktigheten?

 

Annual shareholder letters and other communications to shareholders are too often backwards-looking and don’t do enough to articulate management’s vision and plans for the future.

Läggs mycket tid och resurser på paketering, men kanske inte lika mycket på innehåll. Dags för omallokering?

 

We are asking that every CEO lay out for shareholders each year a strategic framework for long-term value creation. Additionally, because boards have a critical role to play in strategic planning, we believe CEOs should explicitly affirm that their boards have reviewed those plans.

Borde vara en självklarhet, men strategisk kommunikation kräver bredare kompetens, kompetens inte alla har.

 

This perspective on the future, however, is what investors and all stakeholders truly need, including, for example, how the company is navigating the competitive landscape, how it is innovating, how it is adapting to technological disruption or geopolitical events, where it is investing and how it is developing its talent.

Oerhört viktigt för att få marknaden att lyfta blicken. Ger bolagen tillräckligt med information idag?

 

Without clearly articulated plans, companies risk losing the faith of long-term investors. Companies also expose themselves to the pressures of investors focused on maximizing near-term profit at the expense of long-term value. Indeed, some short-term investors (and analysts) offer more compelling visions for companies than the companies themselves, allowing these perspectives to fill the void and build support for potentially destabilizing actions.

Att inte kommunicera är att ge ord och tolkningsföreträde åt andra, sannolikt kortsiktiga, aktörer.

 

With clearly communicated and understood long-term plans in place, quarterly earnings reports would be transformed from an instrument of incessant short-termism into a building block of long-term behavior. They would serve as a useful “electrocardiogram” for companies, providing information on how companies are performing against the “baseline EKG” of their long-term plan for value creation. 

Kvartalsrapporterna blir de kortsiktiga kontrollstationerna av det långsiktiga arbetet.

 

Budskapet i Larry Finks brev är tydligt: aktiemarknadens kortsiktighet är en realitet, men lösningen ligger inte i minskad kommunikation utan snarare i ökad öppenhet och transparens kombinerat med tydlig kommunikation kring bolagens långsiktiga planer och mål samt hur man exekverar mot dessa.

Vad tycker du om Larry’s brev?

 

/Mikael Zillén
Grundare, Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */