Med 1000 noterade bolag – går det ens att sticka ut?

investor relations, börsbolag, content marketing, sociala medier

Med 1000 noterade bolag – går det ens att sticka ut?

Under hösten var det många som uppmärksammade att Sverige passerade den magiska gränsen 1000 noterade bolag. Om det var svårt att bryta igenom bruset tidigare så har noteringstsunamin de senaste åren inte gjort det lättare. Om man därtill lägger den börsturbulens vi sett under januari och den oro som finns över inflationstryck och kommande räntehöjningar blir utmaningarna att nå ut ännu lite större.

 

Men allt är inte naturligtvis inte kolsvart för samtidigt som börsen svajar, vilket vi som varit med ett tag vet att den gör, och antalet noterade bolag har ökat har också den kommunikativa verktygslådan fyllts på med nya digitala redskap som kan användas för att nå ut. Men precis som tidigare finns inga enkla lösningar utan svaret ligger i att skapa en långsiktig ”content”-strategi för att uppnå en ökad visibilitet – för syns man inte så finns man inte.

 

 

Utbud och efterfrågan

Investor Relations brukar definieras som ”En strategisk disciplin som verkar i gränslandet mellan finans, kommunikation, marknadsföring och regelverk i syfte att skapa en dialog med bolagets intressenter vilket i en förlängning bidrar till att uppnå en rättvisande värdering”.

Det kan vara svårt även för Large Cap-bolag att uppnå en ”rättvisande värdering”, men det är långt mycket värre för mindre bolag som inte har den visibilitet som krävs för att skapa en långsiktigt korrekt bild av verksamheten. Genom en större visibilitet över tid skapas en bättre balans mellan utbudet och efterfrågan i bolagens aktier helt enkelt.

Rent intuitivt kan man förstå att ju mer man syns, så länge det handlar om positiva perspektiv, desto bättre är det för värderingen. Att det faktiskt är så visar även forskningen, något vi skrev om i inlägget ”Aktiekurs och visibilitet – hänger det ihop?”.

För att nå ut handlar det med andra ord om att använda alla till buds stående medel för att säkerställa att man når en tillräckligt hög och regelbunden nivå i sin externa kommunikation.

 

 

Hur ser då verktygslådan ut?

Även om arbetet med Investor Relations är tvärdisciplinärt så avgörs utfallet av hur väl man lyckas med sin kommunikation både av kvalitet och kvantitet. I den traditionella verktygslådan återfinns:

  • Bolagets IR-webb
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
  • Regulatoriska och icke-regulatoriska pressmeddelanden
  • Investerarpresentationer

 

Det är svårt att bryta igenom bruset oavsett om man vill nå investerare eller media. En årsredovisning, fyra kvartalsrapporter och kanske dussinet pressmeddelanden under ett år är inte tillräckligt för att skapa ett långsiktigt intresse. Även om man sätter lite mer färg genom att addera en telefonkonferens i samband med Q-rapporterna eller håller en digital kapitalmarknadsdag så blir det svårt.

 

Om man vill nå ut krävs det en genomtänkt berättelse som kan förmedlas regelbundet över tid. Men hur ska man göra det?

 

 

1. BÖRJA MED ATT FORMULERA ETT TYDLIGT INVESTMENT CASE/EQUITY STORY

 

Gör det enkelt för investerare att ta del av hur ni ser på bolagets potential. Vad finns det för värdedrivare och vad är det ni ser som gör att ni oförtröttligt nöter på varje dag. Kom ihåg att skippa fikonspråket när ni tar fram en ”why invest”; ni vill nå så många som möjligt inte bara branschfolk.

 

 

2. TA MAKTEN ÖVER ER BERÄTTELSE

Om man som bolag befinner sig i segmenten från mindre Mid Cap-bolag och nedåt är sannolikheten för analytikertäckning i det närmsta obefintlig, om man inte väljer att betala för den alltså. Även om en köpt analys kan ge ett visst ökat intresse, så sker oftast uppdateringar i samband med rapporttillfällen eller vid nyhetssläpp. Då det med andra ord redan finns potential att synas. Men det är i tiden mellan dessa händelser den värsta ökenvandringen sker, och genom att äga sin egen berättelse kan man hålla intresset uppe.

 

 

3. Bli er egen publicist

Genom en blandning av egenproducerat innehåll (content marketing) som publiceras i egna kanaler (sociala medier/hemsida) kan ni skapa er egen berättelse som har potential att inte bara öka intresset för er aktie utan även för era produkter eller tjänster. En win-win helt enkelt!

 

Alla intressenter finns ju numera på nätet, så även investerarna. Som Mats Hård, vd på Nyhetsbyrån Finwire, sa när vi frågade hur viktiga sociala medier är deras nyhetsrapportering: ”Det är viktigt. Framför allt är Twitter väldigt viktigt. Alla är i princip där och det delas information och perspektiv hela tiden. Dels från massan, dels från nyckelpersoner”. Även nyhetsbyrån Direkt ansåg att sociala medier är mycket viktiga för nyhetsrapporteringen.

 

Att utnyttja kraften i en egen blogg, podcast eller via inlägg på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram eller filmer på YouTube kan låta resurskrävande och kanske lite skrämmande. I synnerhet när man har ett regelverk som MAR att ta hänsyn till. Men med rätt rutiner och struktur behöver det inte bli någon större börda. För inspiration läs gärna intervjuerna med årets vinnare av börs-vd:ar på Twitter, en kartläggning vi gjort de senaste 8 åren.

 

Genom att vara där intressenterna finns kan man nå media och investerare men också medarbetare, kunder och många andra, alla viktiga och delaktiga i att forma hur bolaget uppfattas externt.

 

 

MARKNADEN HAR ALLTID RÄTT, ELLER?

Att kunna erbjuda djupare insikter, andra perspektiv och skapa sin egen berättelse kan gynna både den interna och externa kommunikationen. Att förflytta sig från att enbart kommunicera reaktivt, det vill säga berätta om bolaget i enlighet med ganska givna mallar, till att vara mer proaktiva ökar sannolikheten att de intressenter som bolaget verkligen vill nå tar del av den berättelse man vill nu ut med. Med en sådan kommunikation skapas förutsättningar att nå den rättvisande värdering som så många inte tycker att man för närvarande har.

 

En jobbig insikt för många, men en viktig startpunkt, kan vara att om marknaden prissätter aktien “fel” så ligger sannolikt inte felet hos marknaden utan i den egna kommunikationen.

 

Så ärligt talat är er aktie rättvärderad?

 

 

 

Har du frågor eller vill bolla något, kontakta:

Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */