När hade ni en budskapsworkshop senast?

Budskap, budskapsplattform, budskapsworkshop

När hade ni en budskapsworkshop senast?

För inte så länge sedan brukade man säga att ett företags huvudbudskap, och stödbudskap, skulle hålla under en väldigt lång tid. I takt med att digitaliseringen ökat i styrka så har även behovet av att inventera sina budskap mer regelbundet ökat. Nu när vi dessutom nyligen lämnat en pandemi, har krig i vårt närområde, har stigande räntor och skenande priser som allt sammantaget ser ut att driva oss in i en lågkonjunktur kommer förutsättningarna för många bolag att ändras radikalt. Affärsmodeller kommer i många fall att behöva anpassas och det kommer nog även vara på sin plats att se över sina budskap och genomföra en budskapsworkshop.

 

 

De senaste åren har världen förändrats i ett nästan obegripligt tempo. De som red på digitaliseringsvågen kunde under pandemin ofta surfa vidare i ännu snabbare takt, medan verksamheter som byggde på mänsklig interaktion hade sina uppenbara utmaningar. Världen hann knappt att öppna upp innan nästa kris stod för dörren när Ryssland invaderade Ukraina. Accelererande inflation, stigande räntor och energipriser ser ut att driva västvärlden in i en lågkonjunktur.

 

För företag och organisationer handlar det om att så snabbt som möjligt försöka ställa om till dessa nya förutsättningar.

 

När man genomgår stora förändringar finns risken att varken kunder eller personal känner igen sig i hur verksamheten beskriver sig själv. Att kunna behålla kittet och en gemensam berättelse i organisationer som förändras mycket på kort tid är minst sagt en utmaning. Att kunna utnyttja styrkan i en gemensam beskrivning av verksamheten och dess produkter eller tjänster är en av de viktigaste, och i en förlängning mest lönsamma, delarna av kommunikationsarbetet.

 

Att genomföra en budskapsinventering och vid behov en budskapsworkshop är inte bara nödvändigt utan kan vara en fråga om överlevnad. Tyvärr är detta något som många företag och organisationer missar i vanliga tider så det är synnerligen viktigt i just nu.

 

 

VAD FÅR MAN DÅ UT AV EN BUDSKAPSWORKSHOP?

 

Lite förenklat kan man säga att en budskaps-workshop ska leda till:

 • En kort och koncis hisspitch
 • Huvudbudskap
 • Stödbudskap
 • Eventuellt en tag-line

 

Man kan även stresstesta organisationens mission, vision och affärsidé. Slutsatserna sammanfattas sedan i en budskapsplattform, där det är viktigt att det inte blir en skrivbordsprodukt.

 

 

PRAKTISKA TIPS FÖR WORKSHOPEN

 

Förberedelser är alltid viktiga, men i synnerhet när omvärlden ser helt annorlunda ut än den gjorde för ett halvår sedan och osäkerheten är stor över hur det kommer att bli när dagens storm har blåst över.

 

Att göra någon form av övergripande omvärldsanalys kan vara en bra utgångspunkt. Därefter kan det vara värt att spendera lite tid på att analysera befintliga mål- och kundgrupper och se hur dessa har förändrats över tid. På samma sätt bör man gå igenom sitt erbjudande för att identifiera vilka särdrag de har i jämförelse med konkurrenters. Även befintliga budskap bör granskas och analyseras utifrån vad som fungerar eller inte.

 

Samtidigt är det viktigt att inte sätta för snäva ramar i sin analys så att man begränsar det kreativa tänkandet och det öppna sinne som behövs för att få ut så mycket som möjligt av workshopen.

 

Sist men absolut inte minst så måste man få ledande personer i verksamheten att inte bara vara med utan att köpa in i hur viktigt detta arbete är, annars är risken stor att man inte heller får med sig hela organisationen. Detta är särskilt viktigt om man i processen kommer fram till att man behöver se över bolagets ”reason for being”, en förändringsprocess som verkligen kräver acceptans av högsta ledningen.

 

 

 

GENOMFÖRANDET

 

Även om de flesta av oss vant oss med att hålla möten digitalt blir den här typen av workshops bäst om alla deltagare befinner sig i samma rum. Ett alternativ kan vara att dela upp workshopen i två delar där den första genomförs digitalt och den andra IRL.

 

Normalt sett rekommenderas en plats där deltagarna inte riskerar att bli avbrutna utan helt kan fokusera på workshopen, detta gäller naturligtvis även om man kör digitalt.

 

Att ha en neutral person som övningsledare är att rekommendera – någon som kan sätta en agenda, köra olika övningar, hålla i gång diskussionerna och se till att energinivån är hög genom hela workshopen.

 

Hur det exakta innehållet i en budskaps-workshop ska se ut skräddarsys naturligtvis från fall till fall, men så här kan en typisk agenda se ut:

 

 • Kort introduktion – gå igenom agenda och mål för dagen
 • Historik, position och unicitet
 • Övning – kärnvärden
 • Nuläge och konkurrens
 • Övning – budskap
 • Nuvarande budskap och hisspitch
 • Övning – vision
 • Avslutning och sammanfattning

 

Det är inte ovanligt att mötesledaren tar med sig all information hem till kammaren och summerar och återkommer med förslag på de olika delarna. Detta presenteras med fördel under en avlutande gemensam genomgång. När alla är överens samlas den nya informationen i en budskapsplattform, som du kan läsa mer om i ”Budskapsplattformen – grunden för all kommunikation”. Sen måste naturligtvis allt detta förankras i hela organisationen för att det ska få fullt genomslag, men det är en annan historia.

 

Att regelbundet göra en budskapsöversyn kommer att bli allt vanligare. Det innebär inte att man vid varje tillfälle måste genomföra en workshop utan snarare att man lyfter frågan i organisationen. Hur ser era erfarenheter av budskapsarbetet ut och saknade ni något på er senaste budskapsworkshop?

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */