Vägen till en rättvisande värdering #4: Syns du inte, finns du inte!

IR, Investor Relations, Box Communications

Vägen till en rättvisande värdering #4: Syns du inte, finns du inte!

Alternativa rubriker skulle kunna vara: ”Vem ska köpa er aktie?” eller kanske ”Hur hamnar man i investerarnas blickfång när marknaden vänder?”.

 

Aktiemarknaden förändras ständigt men det finns ändå en hel del sanningar som håller över tid. En av dessa sanningar är uttrycket “in the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine” som tillskrivs Warren Buffetts förebild Benjamin Graham, eller som han också kallades ”the father of value investing”. Uttrycket är lika aktuellt idag som när den först skrevs eller för den delen när Warren nämnde det i ett aktieägarbrev 1987. Budskapet är tydligt; värderingen av ett bolag på lång sikt kommer att avgöras av hur bra bolagets verksamhet går, men på kort sikt kan en rad andra faktorer påverka kursutvecklingen. Bilden nedan illustrerar precis detta.

 

 

 

Det är bara att titta på hur rörelserna på marknaden ser ut just nu och vilka kortsiktiga parametrar som påverkar, men förr eller senare och som alltid, kommer allt att återgå till det långsiktigt normala.

 

 

”Om vi bara levererar kommer aktiekursen att stiga”

Att ovanstående citat stämmer råder det inget tvivel om eftersom det på lång sikt är den underliggande verksamhetens utveckling som kommer att avgöra värdet på ett bolags aktier. Men, om man inte berättar om sina framgångar, eller motgångar, under resans gång bygger man inte förtroende vilket i sin tur med stor sannolikhet inte kommer att leda till en rättvisande värdering. Man får med andra ord inte glömma att den långsiktiga utvecklingen är en funktion av aktiviteter som sker varje dag. I det kommunikativa brus vi befinner oss i just nu är det därför viktigt för börsbolag att hålla en hög visibilitet över tid, detta kan påverka såväl aktiekursen kortsiktigt som den underliggande affären på både kort och lång sikt.

 

 

”In the long run, we are all dead” som John Maynard Keynes sa

Man får inte glömma att både Benjamin Graham och Warren Buffett är så kallade värdeinvesterare, det vill säga de köper aktier på väldigt lång sikt för att de tror på bolagens långsiktiga förmåga att skapa värde.

 

Dessvärre är det väldigt många bolag som inte kvalificerar sig in i den kategorin ännu, utan de lever i en verklighet som utspelar sig på kort sikt som ofta inbegriper frågor om finansiell överlevnad. Där finns sällan det institutionella kapitalet utan det är storsparare och småsparare som oftast tillsammans med olika high frequency-robotar sätter aktiekurs och därmed värdering.

 

Till skillnad från större bolag som generellt sett har en bättre visibilitet måste mindre bolag till största del själva ta ansvar för att nå ut och synas. Det gäller i allt från att finansiera analyser, betala för möten med investerare till att hålla marknaden informerad om vad man gör. I den här gruppen räcker det sällan med att säga ”om vi bara levererar kommer aktiekursen att stiga”, dels för att man ofta underskattar hur lång tid det tar innan saker och ting faller på plats, dels för man överskattar hur väl marknaden känner till bolaget. Man måste helt enkelt systematisk arbeta med bolagets visibilitet.

 

 

Vad kan man göra för att synas?

Den viktigaste insikten är att om man vill, och har resurser, så kan man. För att kommunikationen ska göra skillnad krävs såväl kvalitet som kvantitet. I den traditionella verktygslådan finns bolagets IR-webb, årsredovisningar, kvartalsrapporter samt regulatoriska och icke-regulatoriska pressmeddelanden. Men det räcker inte i dagens brus där över 1000 bolag konkurrerar om investerarnas gunst. För även om man lyckas klämma ur sig en stor mängd pressmeddelanden på ett år riskerar kommunikationen att bli ganska endimensionell.

 

För att sätta lite mer färg på denna kommunikation kan man alltid addera en telefonkonferens till kvartalsrapporterna och kanske hålla någon form av kapitalmarknadsdag. Men om man lever i en radioskugga riskerar dock de senare bara bli aktiviteter inför döva öron och därmed ta onödiga resurser i anspråk. Resurser som kan läggas på mer proaktiv IR i egna kanaler.

 

 

Utnyttja möjligheten med egna kanaler

Att utnyttja kraften i en egen blogg, podcast eller via inlägg på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram eller YouTube kan låta resurskrävande och kanske lite skrämmande. I synnerhet när man har ett regelverk som MAR att ta hänsyn till. Men med rätt rutiner och struktur behöver det inte bli någon större börda.

 

En börs-vd jag nyligen pratade med sa att han numera tvingar ledningsgruppen att vara aktiv på sociala medier och han kunde inte förstå varför andra vd:ar inte utnyttjar kraften i dessa nya medier. Han menade att den egna insatsen inte behöver vara mer än ungefär 10 minuter per dag och det värsta som kan hända är att det inte ger någonting alls och det bästa som kan hända är att man knyter nya kontakter, skapar nya affärsmöjligheter, får nya kunder, hittar ny personal och inte minst breddar aktieägarbasen.

 

Genom en blandning av egenproducerat innehåll (content marketing) som publiceras i egna kanaler (sociala medier/hemsida) kan ni skapa er egen berättelse som har potential att inte bara öka intresset för er aktie utan även för era produkter eller tjänster. En win-win helt enkelt!

 

Dessutom är det ju så att numera finns alla intressenter på nätet, så även investerarna.

 

Det gäller med andra ord att inte fastna för mycket i de gamla rutinerna och se möjligheterna i att addera nya kanaler. Problemet för många bolag är att man inte tycker att det finns något att berätta, men jag tror man många gånger underskattar den nyfikenhet och vilja det finns hos aktieägare att lära sig mer om de bolag de är delägare i. Ju mer man kan involvera sina aktieägare desto trognare blir de.

 

 

Nyhetsinventera

Ett första steg kan vara att göra en nyhetsinventering, gärna med hjälp av externa ögon. Då kan man identifiera och segmentera olika typer av kommunikationstillfällen. Utifrån detta kan man på ett tidigt skede få ett hum om vad som finns att säga, när detta kan sägas, vem det riktar sig till och i vilken kanal det ska sändas. Utifrån detta kan man sedan addera nya möjliga kommunikationsflöden och skapa en publiceringskalender för att säkerställa regelbundna och återkommande visibilitetshöjande kommunikationstillfällen.

 

 

Syns man inte, finns man inte

Forskningsrapporten ”The Value of Visibility” av Alexander Hillertband och Michael Ungeheuer visar att bolag som erhåller en högre grad av mediatäckning ökar sannolikheten för bättre bolagsstyrning samt högre tillväxt av både försäljning och lönsamhet. Det innebär att visibilitet skapar värden genom skarpare bevakning av bolaget och en marknadsföringseffekt. Det motsatta kan nog sägas drabba bolag som lever under radarn.

 

Ovan finns några korta förslag på hur man kan bli mer synlig. Mer om detta finns även att läsa i bland annat inläggen ”Med 1000 noterade bolag – går det ens att sticka ut?”, ”Ökenvandring på börsens bakgård – där nästan ingen hör vad ni säger” eller ”Är Twitter fortfarande den bästa plattformen för den digitala vd:n?

 

Om man hellre vill bolla lite förutsättningslöst är det bara att kontakta mig nedan.

 

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */