Vinnarintervju Klaus-Anders Nysteen, Hoist Finance – börs-vd:ar på Twitter, Mid Cap

Vinnarintervju Klaus-Anders Nysteen, Hoist Finance – börs-vd:ar på Twitter, Mid Cap

Som traditionen bjuder avslutar vi vår årliga kartläggning och ranking av de twittrande börs-vd:ar med en vinnarintervju. Vi presenterar intervjuerna i de sex kategorier som ingår i kartläggningen; Large Cap, Mid Cap och Small Cap från Nasdaq Stockholms huvudlista, First North Growth Market, Nordic Growth Market (NGM) samt Spotlight Stock Market.

Varför kartlägga twittrande vd:ar?

 

Ända sedan starten av Box Communications för 10 år sedan, då den digitala transformationen ännu var i sin linda, har vi följt hur de nya digitala kanalerna påverkar bolagens kommunikation. Med lång erfarenhet från finansbranschen kunde vi se att i synnerhet börsbolagen och dess vd:ar lever i en extra intressant och utsatt miljö när information sprids snabbare och snabbare till i stort sett alla intressenter samtidigt.

 

Många menar att den pandemi vi just nu genomlever har accelererat den digitala omställningen ytterligare. Och i takt med att allt fler vänjer sig med att kommunicera digitalt, oavsett det sker via ljud, bild, film eller text, så kommer trycket att öka på företag att inte bara vara digitala internt utan faktiskt inkorporera det i all kommunikation. Och för att få snabb intern acceptans och ett stort externt genomslag är det oerhört viktigt att ledningen visar vägen, och där kan Twitter fungera som ett startskott.

 

Den här kartläggningen gör vi för att lyfta fram goda förebilder som förhoppningsvis kan vara en inspiration för andra att ta efter.

 

Motiveringen - vinnare Mid Cap

Klaus-Anders Nysteen (@klnysteen), Hoist Finance AB

Klaus-Anders har fortsatt leverera i linje med vad han gjorde förra året och lyckas därmed ta en ”back to back” första plats. Under pandemin har Klaus-Anders verkligen visat prov på vad det innebär att uppvisa digitalt ledarskap och  har varit en förebild.  ”Keep up the good work” och grattis säger vi.

Vinnarintervjun - Klaus-Anders Nysteen

 

  1. I samband med corona-pandemin så har den digitala kommunikationen nått helt nya nivåer, hur har det påverkat ditt interna och externa kommunikationsarbete?

 

Under corona-tiden har vi alla behövt anpassa vår kommunikation till en ny verklighet. Internt har vi kommunicerat mer än någonsin. Framförallt har den närmaste chefen varit den viktigaste källan till information, och därför har vi nyttjat MS Teams för att hålla regelbunden kontakt med alla team. Vi använder också Facebooks Workplace, ett socialt intränat, där engagemanget ökat kraftigt. Jag tror att alla inser att internkommunikation är otroligt viktigt, och att situationen har gjort att detta har prioriterats mer än förr.

 

Externt har vi också kommunicerat mer än någonsin. Vi har försökt att nå samtliga intressenter genom att vara aktiva i olika kanaler. Mitt under krisen lanserade vi vårt nya varumärke, vilket bland annat innebar nya hemsidor i våra samtliga marknader. Vi har bland annat börja publicera enklare nyheter om partnerskap, digitala uppdateringar mm. Själv använder jag LinkedIn och Twitter för att nå brett och i tillägg naturligtvis många digitala möten.

 

 

  1. Vi använder Twitter som utgångspunkt för vår kartläggning, men vilka andra kanaler använder du och vilka fungerar bäst?

 

Jag använder primärt Twitter och Linkedin. Facebook ser jag mer som en privat kanal. Under våren lanserades även min nya vd-blogg på hoistfinance.com där jag har möjlighet att skriva lite längre reflektioner och uppdateringar till våra intressenter. I slutändan tror jag dock att personlig kontakt fungerar bäst, därför har Teams varit en viktig kanal för oss där man kan se och höra varandra vilket bidrar till ett bättre samtal.

 

 

  1. Sociala medier, inte minst Twitter, får ofta kritik för hur hot och hat sprids på plattformarna. Som twittrande börs-vd är detta något du känner igen, eller?

 

Det är en låg tröskel för att sprida felaktiga och negativa budskap på sociala medier. När man fysiskt träffas så blir kommunikationen helt annorlunda. Det glädjer mig att faktagranskning är på agendan för att minska spridningen av lögner och alternativ fakta. För mig är det viktigt att sanningen kommer fram och att de som läser mina inlägg i sociala medier kan lita på vad som står. Jag skriver och delar inget som bygger på alternativ fakta eller lögner. Sanning bygger både förtroende och respekt.

 

 

  1. Idag är cirka 15% av börsens vd:ar på Twitter. Utifrån ditt perspektiv, borde det vara fler och i sådana fall varför?

 

Jag anser att det är viktigt att vd:ar kommunicerar och har en röst i samtiden. Alltför många tycker alltför lite, och det är bra för debatten om också vd:ar har något på hjärtat. Val av kanal for kommunikationen kan naturligtvis vara olika, men jag tycker att Twitter representerar en viktig källa till information och även kunskap. Jag uppmuntrar därför fler att vara aktiva på denna plattform.

 

 

 

Läs gärna också:

Vinnarintervjun med Ola Rollén, Hexagon

Vinnarintervjun med Pål Ryfors, Episurf Medical

Vinnarintervjun med Torbjörn Sjöström, Novus

Topplistorna

 

Om du har några frågor eller vill ha mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, Vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: