Outlook 2021: en spaning om det kommande kommunikationsåret

Pr, Kommunikation, Spaning

Outlook 2021: en spaning om det kommande kommunikationsåret

(För spaning 2020 klicka HÄR, för 2022 klicka HÄR och för 2023 klicka HÄR)

 

Man kan lugnt säga att det år vi precis lagt till handlingarna inte blev som man tänkt sig. När vi publicerade spaningen inför 2020 hade coronaviruset precis börjat spridas, och även om det var för tidigt att dra några slutsatser lyfte vi att det kanske var den svarta svan som skulle sätta stopp för 10 års högkonjunktur. Om det var en svart svan eller inte kan man diskutera, men det är ju ställt utom allt tvivel att det har påverkat oss alla i både stort och smått.

 

Digitaliseringen har varit ett återkommande tema under de senaste åren och pandemin med inställt resande, distansarbete och på sina håll utegångsförbud drev på den digitala transformationen i ett aldrig skådat tempo. Den stora frågan nu är hur det nya normala bortom Covid-19 kommer att se ut. Hur mycket kommer till exempel det uppdämda behovet av sociala kontakter att väga upp de positiva effekterna av den digitala möteskulturen?

 

Att det skulle komma ett presidentval med ökad polarisering som följd visste vi så klart, men att det fullkomligt skulle spåra ur och i slutänden leda till en stormning av Kapitolium var vi ovetande om. Hur kommer den fortsatta polariseringen mellan det som av somliga kallas Trumpistan och Wokeistan att påverka USA och världen framöver? Och hur kommer de digitala kanalernas deplattformering att påverka kommunikationen via sociala medier?

 

Trots att flera vacciner har rullats ut och har skapat ett tydligt ljus i tunneln kommer Covid-19 sannolikt att fortsätta påverka oss under hela 2021. Det och annat är sådant vi kommer att behöva navigera oss igenom under kommunikationsåret 2021.

 

Här kommer i alla fall en liten spaning om några av de kommunikativa utmaningar och möjligheter som företag och organisationer kan tänkas möta under det nya året, samt några tips om vad att tänka på. Som vanligt utgår vi ifrån Box Communications affärsområden.

 

 

Strategisk kommunikation

Om hållbarhet och transparens var viktiga ledord förra året tror vi att autenticitet och transparens blir årets ord. När allting är hållbart riskerar snart ingenting att vara hållbart.

Och det är ju verkligen så numera att allt kan vara hållbart. Vi har ju exempelvis hållbara städer, hållbara restauranger, hållbara evenemang, hållbara bostäder, hållbar utbildning, hållbar livsstil, hållbara investeringar, hållbara fonder, hållbara obligationer och hållbara inköp. Ja, listan kan nästan göras oändligt lång. Hållbarhet har blivit ett generiskt uttryck som man kan klistra på i stort sett vad som helst och det håller med andra ord snabbt på att bli så urvattnat att det närmar sig (eller har redan nått..) floskelstadiet.

 

Autenticitet är däremot det påklistrades motsats. Att säga att man är hållbar utan att kunna visa på det genom tydlig handling kommer inte att vara värt någonting. Bättre då att erkänna sina tillkortakommanden och berätta ärligt om det man faktisk åstadkommer, hur litet det än är.

 

Att bygga sin kommunikation runt autenticitet innebär att man ibland måste våga släppa sargen. Det ställer större krav på att grunden för det kommunikativa arbetet är väl genomarbetat och förankrat. Ett nytt kommunikativt anslag i kombination med den genomgripande förändring världen har gått igenom det senaste året gör att en budskapsworkshop borde stå högt i kurs under året. En bra början kan vara att läsa ”När hade ni en budskapsworkshop senast?” som vi skrev nyligen.

 

 

 

Investor Relations

Börserna världen över åkte berg- och dalbana, eller snarare dal- och bergbana, under 2020. Den snabba omställningen till distansarbete och nedstängningar skapade helt nya investeringsteman, där vi bland annat lärt känna epitet som ”Stay at home stocks” och ”Opening up stocks”. Dessa teman kommer att vara fortsatt aktuella under 2021.

 

På samma sätt som inom andra områden flyttades alla möten, och investerarpresentationer, ut på nätet. Att genomföra investerarpresentationer utan närkontakt med publiken ställer nya krav på innehåll och genomförande. En åhörare som sitter på distans kan lätt distraheras av annat därför krävs extra tydliga wow-faktorer för att hålla intresset intakt under hela presentationen.

 

De digitala mötena lär fortsätta även under 2021. I takt med att fler vänjer sig vid att både skapa och konsumera den här typen av information kommer kvalitetskraven att öka. Vi har redan sett ett antal högklassiga produktioner och detta kommer bara att bli vanligare. Med ett bredare utbud anpassat för såväl stora som små bolag kommer alla kunna skapa professionella produktioner i paritet med sin budget. Att kunna skapa eget material och paketera sin egen berättelse blir ännu viktigare 2021. Här kan vi bistå med allt från ”hemma hos” filmer till riktigt stora produktioner – allt är möjligt!

 

Men hur kommer aktiemarknaden att utvecklas under 2021?

 

Det är naturligtvis omöjligt att säga, men en sak är klar, jag känner igen en hel del tecken från hur aktiemarknaden såg ut när jag jobbade som institutionell aktiemäklare runt millennieskiftet. Gamestop, Reddit, WallStreetBets, SPACs, aktievärderingar som går i taket och börser som nästan dagligen slår rekord är bara några saker som gör att varningsklockorna ringer. Om det tar slut imorgon, nästa vecka eller nästa år vet ingen men en rekommendation är att göra som ordspråket säger ”man ska smida medan järnet är varmt”. Exakt hur man ska tänka beror naturligtvis på varje bolags unika position, men om råd behövs kan vi agera bollplank.

 

 

 

Sociala Medier & Content Marketing

Även om det just nu pågår en livlig debatt om huruvida sociala medier har en skadlig inverkan på yttrandefriheten och demokratin lär inte plattformarnas räckvidd minska nämnvärt under 2021. Polariseringen som diskuterades ovan kommer att fortsätta och med ett brus på högsta volym lär det inte bli lättare att sticka ut i mängden. Autenticitet kommer att bli allt viktigare.

 

Som du kanske känner till så genomför vi på Box varje år en undersökning som kartlägger börs-vd:ars synlighet på Twitter. När man sållar agnarna från vetet så är de vd:ar som toppar listorna varje år också de som kommunicerar med en egen röst. Ett internationellt exempel som vi under flera år har lyft fram som en förebild är superentreprenören Elon Musk. Oavsett vad man tycker om honom så är han världens mest framgångsrike influencer – och som en konsekvens därav numera även världens rikaste man. Han är sinnebilden av någon som är äkta och som går sin egen väg. Där har ni autenticitet på steroider.

 

Att kontinuerligt fortsätta publicera eget content som engagerar, skapar goodwill, stärker varumärket och bygger relationer med företagets målgrupper kommer även fortsatt att vara en vinnare. Samtidigt som vi förespråkar mer synlighet bland ledande personer (om man vågar sig på autenticitet) är det viktigt att visa upp ett bredare och djupare perspektiv av organisationen. I synnerhet nu när relationer i stort sett bara skapas genom möten via Zoom, Microsoft Teams och Google Meet.

 

Man ska inte heller glömma möjligheterna med nyhetsbrev – ett e-mejl i rätt tid kan göra stor skillnad.

 

 

Film & Foto

För att kunna fylla de viktigaste kanaler med bra innehåll blir det fortsatt nödvändigt att kommunicera med foto och framför allt rörligt. Det gäller i allt från att bygga varumärke till att beskriva olika delar av sin verksamhet. Man kan på ett bättre sätt använda sig av korta filmsekvenser för att beskriva olika delar av företaget, exempelvis skulle det kunna handla om en equity story beskriven i ett intervjuformat.

 

Film kommer även i allt större utsträckning att användas för att lyfta fram fler personer i organisationen, och kan även lyfta fram verksamheten på ett helt nytt sätt. Detta kommer att bli en viktig del i att skapa närmare relationer med sina intressenter. Kring detta har vi tänkt till lite extra mycket – hör av er om ni vill veta mer!

 

 

 

Möten & Events

Området möten och events har av förklarliga skäl legat lite i malpåse under det senaste året. Tyvärr kommer sannolikt även 2021 innebära en stor begränsning avseende de fysiska mötena.

 

En successivt stegrande vaccineringstakt kommer förhoppningsvis att innebära en långsam återgång mot normalitet, vad nu det kommer att innebära. Vi tror att det finns ett enormt uppdämt mötesbehov, men innan man kan och vågar träffa människor på samma sätt som man gjorde förut kommer det i ett mellanläge att skapas en massa hybridvarianter.

 

Vi har under det senaste året sett en hel del företag och organisationer genomföra så kallade hybridstämmor, det vill säga årsstämmor där aktieägarna, som alternativ till att närvara på plats, får delta på distans.

 

Hybridevents kan antingen genomföras på distans men också över tid. Ju närmre vi kommer det fysiska mötets återkomst desto mer kommer digitala events att innehålla en fysisk komponent. Det vill säga events som tvåstegsraketer; ett inledande digitalt och ett uppföljande fysiskt.

 

Möjligheterna kommer att vara enorma och det gäller vara kreativ men balanserad och verklighetsförankrad för att säkerställa events som lever upp till förväntningarna.

 

 

 

 

Medierelationer

De ekonomiska konsekvenserna av digitaliseringen fortsätter att rita om mediekartan. Att enbart leva på den gamla annonsmodellen är det få som klarar av och betalväggar blir ett allt vanligare fenomen. Samtidigt utmanas de traditionella medierna av nya digitala initiativ, nu senast illustrerat genom lanseringen av nättidningen Bulletin.

 

Att mediekartan ritas om innebär inte att det genomslag man kan få i de traditionella medierna har minskat. Eller som Torbjörn Sjöström, vd för analys- och undersökningsföretaget Novus, sa i sin intervju som en av de vinnande twitter-vd:arna ”Den viktigaste kanalen för att bygga kännedom och trovärdighet är traditionell nyhetsmedia.”

 

Att synas och höras i media är med andra ord fortsatt viktigt och ger inte minst relevant innehåll att sprida vidare i sina egna sociala och digitala kanaler. I en föränderlig medievärld är det viktigt att veta vad som intresserar vem och kunna bygga upp en nyhet utifrån de premisser som just den redaktionen vill ha – detta är en av våra kärnkompetenser. Då kontinuitet blir allt viktigare och eftersom det kan gå lång tid mellan stora nyhetshändelser så är det viktigt att regelbundet göra nyhetsinventeringar - på så vis säkerställs att man inte missar några kommunikationstillfällen. En liten investering som kan ge stor avkastning.

 

 

 

Slutord

 

I en sådan här relativt kort spaning hinner vi av naturliga skäl inte gå på det djup man gärna skulle vilja. Men om det är någonting vi tar med oss från 2020 så är det enkelheten att köra digitala möten, så om det finns en önskan för en mer djuplodad diskussion så finns vi tillgängliga för att diskutera det ovan eller andra frågeställningar som med säkerhet lär dyka upp under året.

 

Så tveka inte att höra av dig!

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */