Kommunikation vid börsnoteringar

En börsnotering eller listning är en viktig milstolpe i ett företags utveckling och innebär ofta en stor förändring för såväl företagsledning som övrig personal. Genom att börja planeringen i god tid ges bästa förutsättningen att skapa eller fånga upp en stark corporate story som sedan kan mynna ut i ett kraftfullt investment case. Något alla företag kan dra nytta av både för den interna och externa kommunikationen.

Ni måste också vara beredda på att granskas i allt större uträckning, där nya kunskaper om företeelser som exempelvis medielogik och investerarrelationer kan underlätta före, under och efter noteringsresan.  För att börsnoteringen ska bli framgångsrik krävs med andra ord såväl god planering som bra kommunikation.

Box Communications ser till att ni får de bästa möjliga förutsättningarna för att göra en lyckad börsintroduktion. Vi kan hjälpa er som bollplank eller komma in med mer aktivt stöd när så behövs. Vi finns dessutom kvar när noteringsprocessen är klar och den ”nya” vardagen som ett noterat eller listat bolag tar vid.

Eftersom varje noterings- eller listningsprocess är unik finns inga generella lösningar, så hör av dig så kan vi gemensamt identifiera just era behov.

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier

Mer om börsnoteringar: