Om SPAC:s, börsnoteringar och kommunikation

SPAC, ACQ Bure, börsnotering, IPO, IR, Investor Relations, PR, Kommunikation

Om SPAC:s, börsnoteringar och kommunikation

I och med investmentbolaget Bures planerade notering av ACQ Bure har den amerikanska företeelsen SPAC kommit till Sverige. Men vad är en SPAC och hur ska man tänka runt kommunikationen vid  börsnoteringen av denna ”nya” typ av företag?  

 

 

När jag först hörde talas om SPAC:s tänkte jag direkt på den satiriska beskrivningen av bolag som uppstod under den så kallade söderhavsbubblan på 1700-talet – där bolag beskrevs som “a company for carrying an undertaking of great advantage, but nobody to know what it is”.

 

Nu är inte SPAC:s fullt så hemlighetsfulla men man kommer inte ifrån att vissa likheter finns. SPAC är en förkortning av Special Purpose Acquisition Company, en idé som föddes redan 1993 men som till fullo blommat ut de senaste åren. Enligt en artikel i Wall Street Journal så tog SPAC:s in närmare 75 miljarder USD under föregående år och utgjorde mer än 70 procent av alla amerikanska IPO:s. För två år sedan drog SPAC-noteringar in cirka 10 miljarder USD och var då cirka 20 procent av alla introduktioner. Enligt färsk statistik från Refinitiv så har SPACs under 2021 dragit in nästan lika mycket pengar som 2020.

 

Många anser att pandemin är en stor anledning till denna explosiva ökning eftersom den volatila marknaden gör det svårare för bolag att hitta den bästa öppningen i noteringsfönstret. Genom att notera sig via en SPAC vet bolagen vilka villkor som kommer att gälla när avtal tecknas. Övriga skäl som nämns varför dessa ”blank check”-bolag är så populära är att det går snabbt och att bolag slipper den ”tidskrävande och krångliga” noteringsprocessen.

 

Så för att summera en SPAC är ett bolag utan verksamhet vars syfte är att ta in kapital via en börsnotering som sedan skall användas för att förvärva ett onoterat bolag. Förvärvet skall sedan godkännas av en bolagsstämma och om en aktieägare röstar nej till det föreslagna förvärvet kan denne begära inlösen av sina aktier.

 

Förtroendeskapande kommunikation är nyckeln

I ett första skede är det förtroendet för den så kallade SPAC-sponsorns som avgör om börsnoteringen går bra, men i ett längre perspektiv är det i bolaget som skall förvärvas det kommer att krävas stora kommunikationsinsatser. Eftersom SPAC:s är en ny företeelse kommer det sannolikt initialt att vara ett ganska stort medialt intresse, men på längre sikt kommer utvecklingen för de nya bolagen att bli avgörande. Till skillnad från den amerikanska marknaden så är den svenska ganska liten och misslyckanden likt EV-bolaget Nikola lär få större genomslag här.

 

I en normal noteringsprocess brukar kommunikation vara en viktig aspekt i att göra ett bolag börsfähigt. Även vid en traditionell börsnotering måste man tänka lånsiktigt och se sjäva noteringstillfället som en del av en lång resa. Och som jag sa i en artikel om börsnoteringar i Dagens Industri nyligen ”Det gäller att planera hur bolaget ska synas och kommunicera mellan kvartalsrapporterna. Ingen vill hamna på börsens skuggsida.” För ett SPAC-bolag blir detta ännu viktigare eftersom man kommer att ha en mycket kort startsträcka, från onoterad miljö till en noterad, för att skapa ett externt intresse. Även här finns en stor skillnad mellan svenska och amerikanska bolag där de sistnämna, oavsett om de är noterade eller inte, ofta har haft kommunikation och PR som en viktig framgångsfaktor sedan starten.

 

 

Några kommunikativa hållpunkter

I en vanlig börsnoteringsprocess har bolaget som oftast till sin hjälp en rad ”ambassdörer” som är ute och säljer caset. För att överbrygga detta gap krävs det för SPAC-bolaget ett gediget arbete med PR och Investor Relations.  Nedan är några av de viktigaste aktiviteterna:

 

Utifrån de processer som identifieras genom en IR-audit och benchmark tas en arbetsplan fram över vilka insatser som krävs för en förflyttning av befintliga rutiner och införandet av nya, samt en tidsplan med prioritetsranking över när de bör implementeras.

 

En bra företagsledning ska utstråla självförtroende och handlingskraft, såväl internt som externt. Ta fram en plan för hur ledande befattningshavare ska profilera sig på bästa sätt i sociala medier, traditionella medier eller gentemot kapitalmarknaden.

 

Inför mötet med media, oavsett om det är en krissituation eller ”business as usual”, är förberedelsearbetet ovärderligt för att skapa förtroende. Medieträningen syftar till att skapa en förståelse för medielogiken samt öka talespersonernas färdighet när det gäller att hantera intervjusituationer.

 

  • Kommunikationsplan

Ta fram en tydlig plan för tiden innan, under och efter noteringen.

 

Positioneringen ska svara på hur bolaget vill bli uppfattas, vad de vill associeras med och hur de ska skilja sig från konkurrenterna. Budskapsplattformen är grunden för all kommunikation – till anställda, kunder, ägare med flera. Den ska innehålla de viktigaste budskapen. Den kan också innehålla en företagspresentation med affärsidé, vision och kärnvärden. En företagsberättelse, eller corporate story, ska förklara företagets ursprung, vart det är på väg, vad bolaget står för samt beskriva strategiska vägval.

 

En equity story eller investment case som vissa kallar det har som syfte att skapa en snabb, begriplig och inbjudande överblick över bolagets framtida utveckling. Locka till köp helt enkelt.

 

Att implementera en mediestrategi handlar om hantering av såväl det långsiktiga planerade mediearbetet som hur man hanterar mediekriser i det korta perspektivet. Med en väl strukturerad och förankrad mediestrategi kan bolag jobba såväl proaktivt som reaktivt med medierelaterade frågor.

 

  • Bolagspresentationer/investerarpresentationer 

Ta fram investerar- och bolagspresentationer samt producera eventuella filmintervjuer, fotomaterial eller podinnehåll.

 

Syftet med ett Q&A-dokument är att i förväg förbereda bolaget på inte bara på de besvärliga frågorna, vilket naturligtvis är grundläggande, men även de viktigaste budskapen man vill nå ut med.

 

 

 

Det här är naturligtvis en väldigt övergripande beskrivning av vad som bör ingå i kommunikationsarbetet, men bolag som levererar på dessa punkter har alla förutsättningar att klara sig bra över tid. Det viktiga att komma ihåg är att även om en SPAC ger en snabbare process för bolag in på börsen så är det samma villkor som gäller när man väl är ett noterat bolag. Att SPAC:s dyker upp som företeelse i vad många ser som slutfasen på en mycket lång högkonjuntur gör nog också att dessa bolag kommer att nagelfaras lite djupare än andra bolag. Detta kan eventuellt ställa lite högre krav på bolagens kommunikationsförmåga.

 

 

Om du vill ha lite mer fördjupad information är det bara att höra av dig!

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */