Investor Relations

Varför tjänar australiensiska IR-chefer mer än svenska?

Nu när vi som bäst håller på att förbereda årets IR-enkät är det extra intressant att läsa undersökningar som gjorts på andra marknader. Vi fick nyligen ta del av AIRA’s (Australasian Investor Relations Association) årliga undersökning ”Investor relations remuneration & responsibilities study”. Årets undersökning var den sjunde i ordningen med syfte

Aktieägarvärde och TeliaSonera

Att maximera aktieägarvärde har, till skillnad från i USA, inte fått något större genomslag i Europa. ”Att verka utan att synas”, som är Wallenbergfamiljens devis, kan väl ses som en del i detta; det är ok att äga aktier men gör ingen stor sak av det. Med lite generaliserande kan

För allas bästa, behåll kvartalsrapporterna

I en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 20 augusti 2012 skriver Johan Hallsenius att börsbolagen själva bör få välja om de vill publicera fullständiga kvartalsrapporter en eller tre gånger per år. Som argument för detta lyfter han fram, som vi tolkar det, fyra argument. För det första så bidrar

Vi ställde några frågor till Professor Baruch Lev

- författare till boken Winning Investors Over. I boken Winning Investors Over beskriver Baruch Lev, med utgångspunkt i egen och andra ekonomers forskning, hur man på ett intelligent sätt hanterar Wall Street för att öka värdet på bolagets aktier (även om det finns vissa skillnader mot europeiska förhållanden går den i

Vem har makten över kommunikationen?

Börsen får ofta frågor om huruvida bolag måste skicka ut pressreleaser om olika nyheter. De frågorna rör nästan uteslutande negativa nyheter. Det händer mycket sällan att frågan gäller goda nyheter. Genom att ducka för att kommunicera fakta som oftast ändå sipprar ut, lämnar bolaget över agendan till någon annan, som

Mäta IR, går det och i sådana fall hur?

Bra kommunikation med investerarna bygger förtroende, skapar en större förståelse för bolagets verksamhet och ökar transparensen. För att uppnå detta krävs det att man regelbundet följer upp de insatser man genomför med såväl kvalitativa som kvantitativa mätmetoder och stämmer av resultaten mot förutbestämda mål. I dagsläget finns ingen allmänt vedertagen metod

IR-planen – budgetprocessens bästa vän

Tider av stor osäkerhet brukar ofta innebära att budgetarbetet innehåller större eller mindre åtstramningar. Sparbetingen landar naturligtvis olika beroende på hur väl man kan argumentera för just sitt område och då är det viktigt att kunna underbygga sina argument med fakta. Vikten av att ha en IR-plan som karta och kompass

Makroläget största IR-utmaningen 2012 tycker börsbolagen

Vår årliga IR-enkät, som genomfördes under november och december, visar att hantera makro- och börsturbulens utgör den största IR-utmaningen för 2012. Dubbelt så många bolag deltog i årets enkät i jämförelse med 2010, vilket visar på börsbolagens stora intresse för att diskutera frågor som berör investerarrelationer. Sammanlagt svarade 120 börsbolag, motsvarande