Kommunikationsåret 2019 – hur blir det?

Kommunikation, PR, IR, Investor Relations, Content marketing, Digital kommunikation

Kommunikationsåret 2019 – hur blir det?

Årets första blogginlägg blir en liten spaning om det kommande kommunikationsåret. Också i likhet med förra året blir det en avgränsning i våra tjänsteområden; Strategisk Kommunikation, Digital Kommunikation, Content Marketing, Corporate Communications, Medierelationer, Investor Relations.

 

Kommunikationsåret 2019 kommer i fortsatt hög utsträckning påverkas av digitaliseringens inverkan på spridning och konsumtion av information. Traditionella medier kämpar med ekonomiska förutsättningar och trovärdighetsproblematik samtidigt som de utmanas av såväl globala jättar som gräsrotsfinansierad journalistik. Polariseringen lär fortsätta. Rörligt och ljud kommer att fortsätta växa. Hur mycket genomslag kommer till exempel röststyrning i form av exempelvis Google Assistant och Amanzons Alexa att få och hur kommer AI egentligen att slå igenom.

 

Konjunkturen kommer sannolikt att påverka på ett eller annat sätt. Drygt 10 år har nu passerat efter kraschen i Lehman Brothers med en lång period av återhämtning, högkonjunktur och en exempellös tillgång till billigt kapital. Några svarta svanar har vi inte sett till på länge, men när den globala ekonomin balanserar på en skör tråd ökar risken för att en ska dyka upp.

 

I en värld fylld av polarisering och ökad digitalisering kommer egenproducerat innehåll att vara viktigare än någonsin. När agnarna ska skiljas från vetet, kan det vara skillnaden mellan framgång och utslagning.

 

 

 

Strategisk kommunikation

Den strategiska kommunikationen handlar i stor utsträckning om hur man på ett övergripande sätt hanterar den externa kommunikationen, såväl för att driva verksamheten framåt som vid eventuella kriser. Krav på ökad transparens och ett personligare uttryck sätter press på organisationer att skapa mer och bättre innehåll, gärna levererat i samklang med ledande befattningshavare. Detta kommer att skapa nya möjligheter samtidigt som riskerna för kommunikativa misstag ökar. Vi har under många år kartlagt svenska börs-vd:ars engagemang i sociala medier, vilket hittills visat på en stor frånvaro och bristande intresse. Just behovet av att särskilja sig och vara mer personliga kan göra att vi under 2019 kommer att se betydligt fler vd:ar och andra ledningspersoner ta plats i de sociala nätverken. Det vore på tiden!

 

 

 

Digitalt Kommunikation

Den digitala kommunikationen fortsätter att utvecklas starkt. Samtidigt som de traditionella sociala medieplattformarna kämpar med integritetsproblematik, är de fortfarande fantastiska kanaler för att nå ut. LinkedIn som länge fört en lite anonym tillvaro har successivt förbättrat sin produkt och börjar bli en bra kommunikativ kanal för att kunna nå professionella aktörer med riktade budskap. Kanalerna kommer att leva kvar länge än, men det är viktig att komma ihåg att de stora plattformarna är just kanaler och innehåll och bärare av budskap kommer att vara fortsatt viktiga. ”Influencers” fortsätter att vara viktiga men istället för att jaga de stora namnen gäller det att hitta de mindre nischade namnen som passar just er verksamhet. Det kommer att vara en nyckel för att lyckas med sin digitala kommunikation 2019.

 

 

 

Content Marketing

Att skapa eget innehåll som är unikt, som berör och som särskiljer från den stora gråa massan kommer bli ännu viktigare för att skapa närhet till sina kunder och viktigaste intressenter. Även om det talas mycket om röststyrning, och andra buzzwords, kommer ljud och bild fortsatt vara de viktigaste vägarna för att nå ut. Att skapa berättelser genom egenproducerade filmer eller poddar öppnar helt nya vägar att levandegöra en verksamhet och lyfta fram personligheter. Sen ska man inte underskatta den gamla hederliga bloggen, även det skriva ordet har en plats i en bra content-mix.

 

 

 

Corporate Communications

Budskapen måste paketeras och levereras med det språk och i det format som mottagarna vill ha. Kommunikation sker alltid på mottagarens villkor, så det gäller inte bara att finnas där målgrupperna är utan faktiskt också kommunicera på ett begripligt sätt. Så å ena sidan handlar det om att hämta kraft inne i organisationen när nya uppdaterade budskap mejslas fram samtidigt som det krävs en sjuhelsikes förmåga att känna av vart digitaliseringens strömningar bär. De som gör det naturligt kommer också att göra det bästa jobbet. Att skapa en budskapsplattform och en budskapsprocess anpassad för den digitala tidsåldern kommer också att bli allt viktigare. För även om man vill att sina viktigaste budskap ska hålla under en lång tid måste man inse att i den snabba föränderliga värld vi lever i kan även bäst före datum för budskap snabbt passera.

 

 

 

Medierelationer

Mediekartan fortsätter att ritas om. Traditionella medier är pressade från två håll, dels från de globala plattformarna och underifrån från så kallad alternativmedia. De förstnämnda äter sig allt djupare in i annonsbudgetarna och de senare riskerar att påverka mediekonsumenternas betalningsvilja för traditionella prenumerationer och lösnummer.

Genom betalväggar och satsningar på mer rörligt material (och annonser för spelbolag) försöker gammelmedia skapa lönsamma affärsmodeller. Allt detta påverkar naturligtvis medielogiken och hur man på bästa sätt skapar goda medierelationer. Tiden när kändisar var influencers har vänts till att influencern blivit kändis. När influencerbasen ökar kommer fler få ökat inflytande inom mer specialiserade domän, dessa kommer att vara viktiga att identifiera och skapa relationer med.

Tidigare drevs sociala medier av vad gammelmedia rapporterade om, men nu har pendeln svängt över. När en händelse tar fart i sociala medier är det nu gammelmedia som kommer in och skvätter mer bensin på redan torrt fnöske. Alla måste hänga på.

 

Att samla in och analysera data blir att viktigare för att identifiera de rätta och mest kostnadseffektiva sammanhangen att verka genom.

 

 

 

Investor Relations

Det turbulenta börsklimatet lär vara någonting vi kommer att få leva med även under 2019.

Detta kommer naturligtvis höja ribban när det kommer till möjligheterna att uppnå en ”rättvisande värdering”. Detta gäller vid såväl kapitalanskaffningar och IPO:s som för den redan noterade aktien. För att inte missa ett eventuellt noteringsfönster eller säkerställa kapitalförsörjningen kommer turbulensen under 2019 utöver en långsiktig IR-strategi att kräva att man utnyttjar alla kommunikativa verktyg.

 

Detta i synnerhet som en pressad marknad, i tillägg till MifidII, kommer att minska investmentbankernas analytikertäckning ytterligare.

 

Att utnyttja digitala kanaler för att sprida sina budskap borde därför ligga i fler bolags intresse. Att dessutom utnyttja kraften i rörligt material eller ljud kan skapa ett ökat intresse och större förståelse för bolagens verksamhet och framtidsutsikter. 2019 kanske blir året när vi får se en årsredovisning som kompletteras med en podcast och eller film för ökad tillgänglighet.

 

 

 

 

För att inte bli för långt blev detta en avgränsad spaning, men tveka inte att höra av dig om du vill ha en mer djuplodad diskussion om kommunikation inom våra olika tjänsteområden.

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: