Blogg och Nyheter

Shelton Petroleum femte börsnotering 2012

Vi gratulerar vår kund Shelton Petroleum, som igår blev femte bolag att noteras på Nasdaq OMX huvudmarknad under 2012. Bolaget har gått från ren prospektering till att bli en lönsam producent av olja i Ryssland och Ukraina. Noteringen på Nasdaq OMX Small Cap-lista är ytterligare en kvalitetsstämpel på bolaget samt

Varför tjänar australiensiska IR-chefer mer än svenska?

Nu när vi som bäst håller på att förbereda årets IR-enkät är det extra intressant att läsa undersökningar som gjorts på andra marknader. Vi fick nyligen ta del av AIRA’s (Australasian Investor Relations Association) årliga undersökning ”Investor relations remuneration & responsibilities study”. Årets undersökning var den sjunde i ordningen med syfte

Investor Relations, IR, Investerarrelationer, IR byrå, Aktier, Börskurs, värdering

Tre frågor till vår nya partner, Anders Bruzelius

1) Efter att ha jobbat 18 år i finansbranschen, nu senast som aktieanalyschef på Swedbank, hur ser du på de förändringar som sker i finansbranschen? Den svaga lönsamheten som råder i finansbranschen är ett resultat av sjunkande volymer och lägre courtage per transaktion samt ökade kostnader för teknik och regelverk. Dessa

Anders Bruzelius ny partner

Anders har 18 års erfarenhet av aktiemarknads- och investerarrelationer, bland annat från tiden som analytiker hos Carnegie, Danske Markets och Handelsbanken Markets. Anders kommer närmast från Swedbank LC&I där han var aktieanalyschef.

Aktieägarvärde och TeliaSonera

Att maximera aktieägarvärde har, till skillnad från i USA, inte fått något större genomslag i Europa. ”Att verka utan att synas”, som är Wallenbergfamiljens devis, kan väl ses som en del i detta; det är ok att äga aktier men gör ingen stor sak av det. Med lite generaliserande kan

För allas bästa, behåll kvartalsrapporterna

I en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 20 augusti 2012 skriver Johan Hallsenius att börsbolagen själva bör få välja om de vill publicera fullständiga kvartalsrapporter en eller tre gånger per år. Som argument för detta lyfter han fram, som vi tolkar det, fyra argument. För det första så bidrar

”Vem läser pressmeddelanden?” – i ett sammandrag

Vårt seminarium om pressmeddelanden med Lars Östlund, chefredaktör på Nyhetsbyrån Direkt, som huvudtalare gav mycket matnyttig information om hur nyhetsbehandlingen går till innan och efter ett pressmeddelande publiceras. Bland annat finns det ”nyhetstoppar”, då det är vanligt att många bolag samtidigt publicerar nyheter. Dessa toppar inträffar oftast på hel- och

We asked Professor Baruch Lev a few questions

- the author of Winning Investors Over. In the book Winning Investor Over Baruch Lev describes, based on his own and other economists' research, how to intelligently deal with Wall Street in order to increase the share price (although there are some differences to the European markets, it is to a