Blogg och Nyheter

Twitter is gaining momentum among Swedish listed companies

Box Communications recurring analysis of the use of Twitter by Swedish listed companies’ shows that companies with a Twitter account has increased by over 60 percent since year end. A little bit over half the Large Caps have a twitter account, corresponding figures for Mid and Small Caps are approximately

Twitter ökar kraftigt bland svenska börsbolag

Box Communications återkommande genomgång av Twitteranvändandet bland svenska börsbolag visar att antalet bolag med Twitterkonton ökat med över 60 procent sedan årsskiftet. Bland Large Cap-bolagen har nu drygt hälften ett Twitterkonto, motsvarande siffror för Mid- och Small cap-bolagen är cirka 35 respektive 23 procent. –        När vi vid årsskiftet gjorde samma

How to cope with the IR Smiley-Effect™?

When we recently did our Financial Market Survey 2011 we distinguished something that we call the IR Smiley-Effect™. It is by no means a revolutionary finding or something that you couldn’t intuitively figure out, but sometimes you need to put a label on things before you can start to think

Hur hanterar man ”the IR Smiley-Effect™”?

När vi nyligen genomförde vår Finansmarknadsenkät 2011 kunde vi urskilja något som vi kallar ”IR Smiley-Effect™”. Detta är inget revolutionerande samband eller något man inte rent intuitiv kan komma fram till, men ibland behövs etiketter för att börja fundera på lösningar.   IR Smiley-Effect™ Som bilden ovan visar är ”the IR Smiley-Effect™” en

Var inte rädd för robotarna!

Att inte se robotarna som ett hot och att finansiell kommunikation blir allt viktigare var både slutord och två av de slutsatser som drogs vid vårt seminarium om robothandel den 5 oktober. High frequency trading, algoritmhandel, black box-handel och inte minst den benämning som fått störst medialt genomslag, robothandel är alla

The Swedish annual report miracle

I am of course delighted to find Sweden at the top in various ranking tables. It is not without nostalgia I remember the 80s when Swedish tennis players where all over the ATP ranking, for a long period with an average of about a dozen players on the top 100

Det svenska årsredovisningsundret

Det gläder mig naturligtvis när Sverige hamnar högt upp i olika rankingtabeller. Det är med viss saknad jag tänker tillbaka på 80-talet när svenska tennisspelare genomsyrade ATP:s rankinglistor, där man under en lång period i snitt hade ett tiotal spelare med på topp 100-listan. Det så kallade svenska tennisundret var

Får det lov att vara en årsredovisning?

Så här års brukar planeringen inför säsongens årsredovisningsarbete börja på allvar för många bolag. Likt unga jultidningsförsäljare jobbar kommunikationsbyråerna nu intensivt för att få kunderna att lägga sina beställningar för senare leverans. Som av en händelse brukar detta sammanfalla med inbjudningar till diverse seminarier, där man bland annat får att

Can I offer you an annual report?

This time of year often marks the starting point for the process of planning the work with this year’s annual report. Not very different from young people trying to sell Christmas magazines, communications agencies is trying to get client to place their orders for a later delivery date. By coincidence,