Blogg och Nyheter

DGC ny kund

Nätoperatören DGC, noterad på NASDAQ OMX Stockholm, har valt att inleda ett samarbete med byrån som strategisk rådgivare kring bolagets finansiella kommunikation.- Vi är stolta och glada över att DGC valt oss som extern rådgivare. Dessutom ser vi det som ytterligare ett kvitto på att vårt erbjudande, en kombination av

DGC is a new customer

The network operator DGC, listed on NASDAQ OMX Stockholm, has chosen to initiate collaboration with the agency as strategic advisors to the company's financial communications.- We are proud and delighted that DGC has chosen us as outside counsel. We also see it as further confirmation that our offering, a combination

Breakfast seminar on IR and Social Media

A warm welcome to a free of charge breakfast seminar on how listed Nordic companies are using social media such as Twitter, YouTube and Facebook from an IR perspective. Mikael Zillén, Box Communications and Annica Strahner, Sculptor IR will present a survey on the extent to which listed Nordic companies are

Frukostseminarium om IR och Sociala Medier

Varmt välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium om hur nordiska börsbolag använder sociala medier som Twitter, YouTube och Facebook ur ett IR-perspektiv.Mikael Zillén, Box Communications och Annica Strahner, Sculptor IR kommer att presentera en kartläggning om i vilken utsträckning nordiska börsbolag använder sociala medier och företagsbloggar för att kommunicera med kapitalmarknaden.Adrian

Box Communications – a new strategic IR agency

Box Communications is a new strategic communications agency with focus on financial communications. The founders jointly have over 30 years’ experience in the financial sector and over 10 years in financial communications. The vision is to become the leading communications agency for companies and organizations who demand excellence in financial

Box Communications, Strategisk IR-byrå, IR, Investor Relations, Investerarrelationer

Box Communications – ny strategisk IR-byrå

Box Communications grundades 2010, men fick sitt nuvarande namn i januari 2014. Anledningen till namnbytet var för att bättre reflektera allt det vi hade hjälpt våra kunder med och för att tydliggöra den breda paletten av tjänster som vi erbjuder inom områdena:Strategisk Kommunikation Digital Kommunikation Corporate Communications Medierelationer Investor Relations Content MarketingLäs gärna mer om våra