Blogg och Nyheter

IR och sociala medier – vad händer nu?

Det har snart gått ett år sedan vi genomförde en större undersökning av hur utbrett användandet av sociala medier i IR-sammanhang var bland de noterade svenska bolagen. Då fann vi att intresset var mycket stort men att endast några få ”early adopters” hade implementerat det som en del i sitt

IPO, is it the last resort?

While there is an ongoing debate about the lack of IPO’s in Stockholm, new listings in other markets are announced continuously, something you can read about in an article in SvD Näringsliv on February 8 (in Swedish), "10 giants headed for the New York Stock Exchange". With the arguments put forward

Börsnotering, den sista utvägen?

Samtidigt som det pågår en debatt om avsaknaden av noteringar i Stockholm annonseras nya noteringar i vår omvärld, vilket det bland annat går att läsa om i denna artikel i SvD Näringsliv den 8 februari ”10 bjässar på väg till New York-börsen”. Med de argument som läggs fram i denna debatt

Kommer 2011 bli året för börsnoteringarnas återkomst?

Många trodde nog att 2010 skulle utgöra startskottet för ett stort uppdämt noteringsbehov. Trots greklandsfrossa och oro för de andra PIIGS-länderna var det inget fel på riskaptiten, och börsen levererade riktigt bra avkastning. Detta naturligtvis drivet av en fantastisk vinstutveckling för bolagen. Man kan tycka att detta borde utgjort en

Will 2011 mark the return of the IPO?

Many thought that 2010 would be the starting point for the large accumulated need for IPO’s. Despite economic chaos in Greece and concern for the other PIIGS countries, risk appetite certainly wasn't lacking and the stock market delivered very good returns. This was mainly driven by companies reporting fantastic earnings

New year – time for a new IR plan

Now that we are at the beginning of a new year is the time to go through last year's IR activities and analyze what went well and what perhaps did not go well. The next step in the process is to reconcile this against the targets set in last year's

Bisnode is a new customer

Bisnode, one of Europe’s leading providers of digital business and decision support information, has partnered with the agency. The cooperation is in respect to advise on Bisnode financial communications. - It is with pride and pleasure we look forward to working with Bisnode, and see it as further confirmation that our

Dialect is a new customer

Dialect, Sweden's leading reseller of communications solutions to businesses has partnered with agency. The cooperation refers primarily to strategic advice on Dialects financial communications as part of efforts for a possible IPO. - The agency's combination of communications and financial expertise were a key factor for Dialect in the selection of