Blogg och Nyheter

”Vem läser pressmeddelanden?” – i ett sammandrag

Vårt seminarium om pressmeddelanden med Lars Östlund, chefredaktör på Nyhetsbyrån Direkt, som huvudtalare gav mycket matnyttig information om hur nyhetsbehandlingen går till innan och efter ett pressmeddelande publiceras. Bland annat finns det ”nyhetstoppar”, då det är vanligt att många bolag samtidigt publicerar nyheter. Dessa toppar inträffar oftast på hel- och

We asked Professor Baruch Lev a few questions

- the author of Winning Investors Over. In the book Winning Investor Over Baruch Lev describes, based on his own and other economists' research, how to intelligently deal with Wall Street in order to increase the share price (although there are some differences to the European markets, it is to a

Vi ställde några frågor till Professor Baruch Lev

- författare till boken Winning Investors Over. I boken Winning Investors Over beskriver Baruch Lev, med utgångspunkt i egen och andra ekonomers forskning, hur man på ett intelligent sätt hanterar Wall Street för att öka värdet på bolagets aktier (även om det finns vissa skillnader mot europeiska förhållanden går den i

Vem har makten över kommunikationen?

Börsen får ofta frågor om huruvida bolag måste skicka ut pressreleaser om olika nyheter. De frågorna rör nästan uteslutande negativa nyheter. Det händer mycket sällan att frågan gäller goda nyheter. Genom att ducka för att kommunicera fakta som oftast ändå sipprar ut, lämnar bolaget över agendan till någon annan, som

Mäta IR, går det och i sådana fall hur?

Bra kommunikation med investerarna bygger förtroende, skapar en större förståelse för bolagets verksamhet och ökar transparensen. För att uppnå detta krävs det att man regelbundet följer upp de insatser man genomför med såväl kvalitativa som kvantitativa mätmetoder och stämmer av resultaten mot förutbestämda mål.I dagsläget finns ingen allmänt vedertagen metod

Tar PledPharmas sociala mediesatsning till nästa fas

Byrån har erhållit uppdraget att utveckla specialistläkemedelsbolaget PledPharmas strategi för sociala medier. Ett av huvudmålen för PledPharma, som är listat på NASDAQ OMX First North, är att på ett bättre sätt nå ut till befintliga och potentiella aktieägare för att därigenom öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet.-          Att inkorporera

The IR-plan – best friend of the budget process

Times of great uncertainty normally mean that the budget process includes large or small cutbacks. How the savings will affect your part of the organization depends on how well you can argue for your department’s needs and your ability to back the arguments with facts.Last year we wrote about the

IR-planen – budgetprocessens bästa vän

Tider av stor osäkerhet brukar ofta innebära att budgetarbetet innehåller större eller mindre åtstramningar. Sparbetingen landar naturligtvis olika beroende på hur väl man kan argumentera för just sitt område och då är det viktigt att kunna underbygga sina argument med fakta.Vikten av att ha en IR-plan som karta och kompass

Investor Relations, IR, Investerarrelationer, IR byrå, Aktier, Börskurs, värdering

Fyller på lådan med ny kompetens

Ingrid Östhols ansluter till byråns team av seniora rådgivare. Ingrid kommer närmast från Biolin Scientific, där hon varit kommunikationschef. Ingrid är civilekonom och har en journalistutbildning från Poppius. Tidigare har Ingrid bland annat arbetat med noteringar på NASDAQ OMX, varit kommunikationsrådgivare hos Publicera och buy side-analytiker på Handelsbanken Fonder.För mer

/* ]]> */