Blogg och Nyheter

Investor Relations, IR, Investerarrelationer, IR byrå, Aktier, Börskurs, värdering

Fyller på lådan med ny kompetens

Ingrid Östhols ansluter till byråns team av seniora rådgivare. Ingrid kommer närmast från Biolin Scientific, där hon varit kommunikationschef. Ingrid är civilekonom och har en journalistutbildning från Poppius. Tidigare har Ingrid bland annat arbetat med noteringar på NASDAQ OMX, varit kommunikationsrådgivare hos Publicera och buy side-analytiker på Handelsbanken Fonder.För mer

Makroläget största IR-utmaningen 2012 tycker börsbolagen

Vår årliga IR-enkät, som genomfördes under november och december, visar att hantera makro- och börsturbulens utgör den största IR-utmaningen för 2012. Dubbelt så många bolag deltog i årets enkät i jämförelse med 2010, vilket visar på börsbolagens stora intresse för att diskutera frågor som berör investerarrelationer.Sammanlagt svarade 120 börsbolag, motsvarande

Twitter is gaining momentum among Swedish listed companies

Box Communications recurring analysis of the use of Twitter by Swedish listed companies’ shows that companies with a Twitter account has increased by over 60 percent since year end. A little bit over half the Large Caps have a twitter account, corresponding figures for Mid and Small Caps are approximately

Twitter ökar kraftigt bland svenska börsbolag

Box Communications återkommande genomgång av Twitteranvändandet bland svenska börsbolag visar att antalet bolag med Twitterkonton ökat med över 60 procent sedan årsskiftet. Bland Large Cap-bolagen har nu drygt hälften ett Twitterkonto, motsvarande siffror för Mid- och Small cap-bolagen är cirka 35 respektive 23 procent.–        När vi vid årsskiftet gjorde samma

How to cope with the IR Smiley-Effect™?

When we recently did our Financial Market Survey 2011 we distinguished something that we call the IR Smiley-Effect™. It is by no means a revolutionary finding or something that you couldn’t intuitively figure out, but sometimes you need to put a label on things before you can start to think

Hur hanterar man ”the IR Smiley-Effect™”?

När vi nyligen genomförde vår Finansmarknadsenkät 2011 kunde vi urskilja något som vi kallar ”IR Smiley-Effect™”. Detta är inget revolutionerande samband eller något man inte rent intuitiv kan komma fram till, men ibland behövs etiketter för att börja fundera på lösningar. IR Smiley-Effect™Som bilden ovan visar är ”the IR Smiley-Effect™” en

Var inte rädd för robotarna!

Att inte se robotarna som ett hot och att finansiell kommunikation blir allt viktigare var både slutord och två av de slutsatser som drogs vid vårt seminarium om robothandel den 5 oktober.High frequency trading, algoritmhandel, black box-handel och inte minst den benämning som fått störst medialt genomslag, robothandel är alla

The Swedish annual report miracle

I am of course delighted to find Sweden at the top in various ranking tables. It is not without nostalgia I remember the 80s when Swedish tennis players where all over the ATP ranking, for a long period with an average of about a dozen players on the top 100