Blogg och Nyheter

Viral – till varje pris?

Alla vill ha en viral framgång men är det alltid ekonomiskt försvarbart eller ens önskvärt? Det är lätt att bli medryckt i tanken på att nå en stor mängd människor via digital spridning. Men det gäller att i förväg definiera tydliga mål med sina aktiviteter. Att skapa en viral kampanj ligger